Wij bieden u diensten aan met inachtneming van de kennisgevingen, voorwaarden en bepalingen die in deze overeenkomst zijn uiteengezet. Bovendien houdt u zich aan de regels, richtlijnen, beleidslijnen, voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op dergelijke services voordat u ze gebruikt. We behouden ons het recht voor om deze site en deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Lees deze overeenkomst voordat u verder gaat, want toegang tot, browsen of gebruik van de site geeft aan dat u akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst. U mag op geen enkele manier inhoud, informatie of ander materiaal op deze site uploaden, verspreiden of posten dat (a) bugs, virussen, wormen, vallen, Trojaanse paarden of andere schadelijke code of eigenschappen bevat; (b) lasterlijk, bedreigend, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, pornografisch, discriminerend is of aanleiding zou kunnen geven tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid volgens de Belgische wetgeving. of de wetten van enig ander land dat mogelijk van toepassing is; of (c) in strijd is met of inbreuk maakt op de auteursrechten, patenten, handelsmerken, servicemerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten van een persoon.diamant-rouge.be kan u een account-ID en wachtwoord geven om u toegang te geven tot en gebruik te maken van bepaalde delen van deze site. Elke keer dat u een wachtwoord of identificatie gebruikt, wordt u geacht bevoegd te zijn om de site te bezoeken en te gebruiken in overeenstemming met de algemene voorwaarden van dit contract, en  diamant-rouge.be  heeft geen verplichting om de bron van enige toegang tot of gebruik van de site te onderzoeken. Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren door de site te gebruiken, verklaart u dat u 18 jaar of ouder bent. Als u jonger bent dan 18 jaar, gebruik deze site dan alleen onder toezicht van een ouder of wettelijke voogd. Onder voorbehoud van de voorwaarden hiervan.

Naar boven